İmza Kampanyası


İmza Kampanyası İçin Tıkla...

Atılan her imza ile aşağıdaki mektup
her seferinde
muhataplara e-posta ile iletilmektedir.

MUHATAPLAR
Kampanya mektubu e-posta ile her seferinde şu kişilere iletilmektedir:

TBMM adına   Cemil ÇİÇEK
AKP adına       Bülent ARINÇ, Ali BABACAN
CHP adına       Muharrem İNCE, Kamer GENÇ, Emine Ülker TARHAN, A. Haluk KOÇ
MHP adına      Yusuf HALAÇOĞLU
BDP adına       Sırrı Süreyya ÖNDER
Türkiye Barolar Birliği (TBB) kurumsal e-posta adresine
Türk Tabipleri Birliği (TTB) kurumsal e-posta adresine
Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) kurumsal e-posta adresine
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DISK) kurumsal e-posta adresine

Ayrıca kampanyaya dikkatlerini çekmek amacıyla bazı gazetecilere de kampanya mektubu gönderilmektedir:

KAMPANYA MEKTUBU

Milletvekili Seçim Sisteminin daha demokratik hale getirilmesi için şu düzenlemelerin yapılmasını talep ediyorum :

1) %10 seçim barajının tamamen kaldırılması,
2) Tercihli oy sistemi ile "aday listesi sıralamasının" bizzat seçmen tarafından oluşturulması,
3) Milletvekili adayı olabilmek için parti üyesi kişinin parti yönetiminden izin almaması,
4) Temsilde adaletin sağlanabilmesi için çıkaracağı MV sayısı 6'dan az olan seçim çevrelerinin komşu çevrelerden biri ile birleştirilmesi; seçim çevrelerinin en az 6 MV çıkaracak şekilde yeniden düzenlenmesi,
5) Oy sayımı sırasında resmi verilerin elektronik ortamdan iletilmesinin yasaklanması, sayımın imzalı cetveller üzerinden gerçekleştirilmesi
6) Seçmen listeleri ile ilgili şaibelerin detaylı bir şekilde ve şeffaf olarak soruşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması
7) Yeni milletvekili seçim yasası için aşağıdaki linkte yer alan yasa önerisinin dikkate alınmasını talep ediyorum.

http://secimyasasihareketi.blogspot.com/p/secim-yasas-metni.html 
Saygılarımla,